Intern begeleider

De interne begeleider is samen met de directie verantwoordelijk voor het formuleren van onderwijsinhoudelijk beleid, geeft vorm en inhoud aan een effectieve zorgstructuur binnen de school en helpt door middel van het coachen van leerkrachten om goed onderwijs te geven.

Als het gaat om de zorg voor leerlingen werkt de ib`er samen met extern deskundigen zoals een orthopedagoog en medewerkers van het gemeentelijke Samen-Doen-Team.

Hanneke Pielman