Directie

De directie bestaat uit een locatiedirecteur en een locatiecoördinator. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de school.

U kunt bij hem terecht voor alle zaken die met school te maken hebben. Bij zijn afwezigheid is de locatiecoördinator het aanspreekpunt.

Directeur
Dhr. H.J. Veurink

Locatiecoördinator
Mw. H.Pielman


Henk Veurink