Toelatingsbeleid

Onze school staat open voor christelijke ouders die Bijbelgetrouw onderwijs verlangen voor hun kinderen. Weet u van harte welkom en neem bij interesse contact op met de school.

Onze school heeft een gereformeerde identiteit en heeft als primaire doelgroep kinderen uit gezinnen met een levend geloof. Onze bestuurlijke basis is lidmaatschap uit één van de kerken Gereformeerd (vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerd en Nederlands Gereformeerd.

Ouders die de doelstelling van het bestuur kunnen onderschrijven zijn van harte welkom. Na aanmelding van kinderen volgt er een toelatinggesprek waarin wordt gesproken over de identiteit van ouders en school.