TSO

De kinderen hebben in de middagpauze de gelegenheid om op school over te blijven. Om dit goed te regelen zijn er twee TSO-coördinatoren aangesteld. Voor de regels van het overblijven wordt u verwezen naar het reglement TSO. Dit reglement ontvangt u bij aanmelding van uw kind en is ook te lezen op de website.

Reglement Tussen Schoolse Opvang 2014-2015Casper Diemerschool.pdf

Kosten

Als u als ouder meedraait in het rooster in de middagpauze, is overblijven gratis. Doet u dat niet dan vragen we voor het overblijven 1,50 per keer.

Verklaring omtrent gedrag

Als u meedraait in het pleinwachtrooster, heeft u een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ nodig. Dit is wettelijk verplicht in verband met de veiligheid van de leerlingen (dit staat beschreven in artikel 45 (1a) van de Wet op het Primair Onderwijs). U kunt dit voor de basisschool periode eenmalig aanvragen bij de gemeente Hardenberg. Bij aanmelding van uw kind krijgt u de mogelijkheid dit te regelen. Als u dit via school doet is het goedkoper. Mocht u eerst besluiten geen gebruik van het overblijven te maken en wilt u het later wel, dan kunt u via ons alsnog een VOG aanvragen. U kunt dat dan bij de administratie van school melden.