Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet 'passend onderwijs' van kracht gegaan. We streven naar realistisch inclusief onderwijs. Dat betekent dat we voor zoveel mogelijk tegemoet komen aan de diverse onderwijsbefhoeften van leerlingen, zodat we iedere leerling een passende ondersteuning kunnen bieden. Wanneer dat niet lukt, zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing.

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de zorg die wij de kinderen kunnen bieden. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de school.

De Casper Diemerschool werkt samen met andere scholen in de regio 'Veld, Vaart en Vecht'.