Wie zijn wij?

De Casper Diemerschool bestaat al meer dan 100 jaar. De school werd opgericht in 1907 onder leiding van ds. Casper Diemer.

De Casper Diemerschool is een school voor Gereformeerd onderwijs, dit zegt iets over de identiteit. Wij geloven dat de Here God ons gemaakt heeft en dat wij afhankelijk zijn van Hem. Wij weten dat Hij ons lief heeft en vanuit Zijn liefde willen wij dagelijks met elkaar samenwerken en elkaar liefhebben. Wij willen een veilige omgeving scheppen, waarin elk kind zich op niveau kan ontwikkelen, zich waardevol voelt, zelfstandig kan werken en zijn verantwoordelijkheid kan nemen. We houden daarbij rekening met de gaven en mogelijkheden van elkaar. Wij willen dat mensen ons herkennen als christen door de manier waarop wij met elkaar omgaan en dat uitstralen naar onze omgeving.