Brede school

Op plaatselijk niveau is er contact met de Koningsbergerschool en de peuterspeelzaal in de Brede School.

Wat is een brede school?
De brede school combineert onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn en cultuur. Brede scholen zijn er niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders en de buurt. Een brede school is een netwerk in en om een school. In dat netwerk werkt een school samen met instellingen op het gebied van sport, opvang, cultuur of welzijn. Zo kunt u in of dichtbij een brede school bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, bibliotheek of een muziekschool vinden. En u kunt er soms ook terecht voor jeugdgezondheidszorg of huiswerkbegeleiding. In een brede school krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen.

Een brede school biedt voorzieningen waar leerlingen, ouders en een buurt of wijk behoefte aan hebben. Daarom is iedere brede school weer anders.

Wat betekent dit voor onze school?
Voor onze school levert het op het gebied van cultuur- en bewegingsonderwijs een breed aanbod op van activiteiten waar de kinderen aan kunnen deelnemen; het legt verbindingen naar naschoolse activiteiten binnen het dorp. Te denken valt aan sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld korfbal en trefbal, en cultuuractiviteiten, zoals muziek-en toneellessen. Ook steken we als deelnemers van de brede school in op de taalontwikkeling van de kinderen.