VISIE & IDENTITEIT

In het verlengde van de opdracht van de Here aan ouders om Zijn kinderen op te voeden overeenkomstig zijn wil, zoals die in de bijbel aan ons is bekendgemaakt, wensen onze scholen een bijdrage te leveren aan de toerusting van de kinderen tot de dienst aan God en de naaste. Ieder kind is een uniek schepsel  van God. Daarom bieden wij, als gereformeerde leef- en werk-gemeenschap, ieder kind ontwikkelingsmogelijkheden die bij dit kind passen.

We hebben als uitgangspunt en houvast de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. De bijbel geeft een verklaring van de oorsprong van de mens. Daarnaast geeft de Bijbel ook stuur aan de mens en geeft hem zijn bestemming. Meer concreet houdt de bijbelse visie op de mens in:

Voor de opvoeding betekent dit dat ouders de goddelijke opdracht hebben om als representanten van God Zijn kinderen op te voeden en wel op een zodanige wijze dat de kinderen met al hun gaven en mogelijkheden en in elke situatie waarin ze worden geplaatst, aan hun menselijke bestemming kunnen en willen beantwoorden, nl God dienen en de naaste.

De taak van de leerkrachten op school ligt in het directe verlengde hiervan, omdat de ouders een deel van hun opvoeding, nl het meer onderwijskundige deel, gedelegeerd hebben aan juist onze school en leerkrachten.

Gereformeerd onderwijs is toerustend adaptief onderwijs.