Vrijwilligers

Als school zijn wij heel blij met de ondersteuning van ouders. Er zijn veel ouders op verschillende manieren actief binnen de school. Zij spelen een belangrijke rol.

Een aantal voorbeelden:

  • activiteitencommissie
  • TSO co√∂rdinatoren
  • Bibliotheek ouders
  • Verkeersouders
  • Hulp bij creatieve vorming
  • Hulp bij sportdag en spelletjesdagen
  • Hulp bij het ondershouden en schoon houden van de school
  • Begeleiden bij uitstapjes of excursies
  • Hulp bij het overblijven en pleinwacht lopen
  • Hulp bij leesactiviteiten