oudertevredenheid

Iedere twee jaar meet de school de tevredenheid onder alle ouders. We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). Deze vragenlijst is thuis in te vullen. De resultaten worden besproken in het team en in de MR. Naar aanleiding van de uitkomsten maakt de school een plan. De resultaten worden via het Ceedeetje algemeen teruggekoppeld naar de ouders.

We verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst wel in te vullen zodat we een goed beeld krijgen van de tevredenheid onder de ouders.