nieuwe ouders

Twee keer per jaar wordt er een kennismakingsavond op school gehouden voor ouders van nieuwe leerlingen. Op deze avond ontvangen de ouders informatie over de school in het algemeen en specifiek over de eerste groep. Ook krijgen de ouders diverse formulieren mee en een schoolgids.

Nieuwe leerlingen ontvangen voordat ze naar school gaan een kennismakingsbezoek van de leerkracht.


instromers

Kinderen mogen instromen vanaf het moment dat zij 4 zijn geworden. In overleg met de leerkracht wordt een instroommoment bepaald.

De kinderen die vanaf januari instromen, komen in groep 1 en gaan in principe 3 dagen in de week naar school (maandag, dinsdag en donderdag). Dit is onder voorbehoud; per schooljaar bekijken we hoe we de instroom regelen en wat de einddatum van de instroom is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.j.veurink@vgpodeoosthoek.nl